Gebruikersgroepen

Sedert 2013 organiseert GANTNER periodieke gebruikersgroepen.

Het doel van deze bijeenkomsten is enerzijds om een beter beeld te kunnen vormen van de huidige bevindingen van het systeem en om de klant de kans te geven feedback te formuleren m.b.t. functionele wensen, dit met het oog op toekomstige ontwikkeling. Anderzijds wil GANTNER de verschillende klanten met elkaar in contact brengen om zo ook ideeën uit te wisselen.

Belangrijk is het dat de aanwezigen op deze gebruikersgroepen key users zijn van ReCreateX met een grondige kennis van de software en tevens op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen.

Deelname aan de gebruikersgroepen is gratis in het kader van het jaarlijks software support contract.

Indien u vragen heeft omtrent deze gebruikersgroepen of wenst deel te nemen, kan u steeds contact opnemen via marketing@gantner.be

Duo