Certificaten

ISO 9001:2015

In januari 2013 mocht Syx Automations Group officieel het ISO 9001 certificaat in ontvangst nemen. De afgelopen jaren heeft Syx Automations Group heel wat inspanningen geleverd om de kwaliteit te verhogen en te waarborgen. We zijn dan ook zeer trots dat deze inspanningen werden bekroond met het kwaliteitslabel ISO 9001.

Syx Automations Group is gecertificeerd door Vinçotte NV voor volgende activiteiten:

  • Syx Automations (BE-IEPER, NL-HOUTEN, UK-LONDEN): Ontwikkelen, installeren en implementeren van hoogtechnologische software, toegangscontrole- en gebouwenbeheersystemen voor de brede vrijetijdsmarkt.
  • Syx Graphics (BE-IEPER): Produceren en personaliseren van plastic kaarten met hoogtechnologische oplossingen voor de brede plastic cards industrie.

Wat is een ISO 9001 certificaat?

ISO 9001 is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. Certificatie van het kwaliteitsmanagementsysteem maakt objectief aantoonbaar dat een organisatie aan alle eisen van de norm voldoet en dat het bedrijf in staat is om producten en diensten te leveren volgens de gemaakte afspraken.

Een goede invulling van de eisen van de ISO 9001 standaard leidt ertoe dat:

  • Klanten zullen ervaren dat de geleverde producten/diensten overeenstemmen met hun eisen en verwachtingen en dat ze erop kunnen vertrouwen dat ze tijdig worden geleverd.
  • Medewerkers een grotere tevredenheid vinden in hun werk en meer gemotiveerd zijn.
  • Aandeelhouders en investeerders een groter rendement zien in hun investering, groter marktaandeel en hogere winsten.
  • Leveranciers en partners profijt trekken uit een stabiele en groeiende samenwerking.
  • De samenleving een positief beeld heeft van de organisatie.

Download het certificaat

ISO 27001:2013

Syx Automations is sedert eind december 2013 ISO 27001 gecertificeerd.

Dit is de ISO-standaard voor Informatiebeveiliging. Deze standaard schrijft voor aan welke eisen de informatiebeveiliging binnen een organisatie moet voldoen en hoe het managementsysteem in elkaar moet zitten waarmee informatiebeveiliging wordt beheerd. De certificering volgens deze standaard is een erkenning dat de organisatie informatiebeveiliging goed heeft georganiseerd en geïmplementeerd.

De standaard ISO 27001 bestaat sinds 2005; deze is gestandaardiseerd en geïnternationaliseerd volgens de normen van ISO op basis van de eerdere standaard BS7799 van het British Standards Institute.

Download het certificaat

VCA**

VCA certificaatOp 24 januari 2011 behaalde Syx Automations het VCA-certificaat.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is ontwikkeld om het beveiligingssysteem van dienstverlenende bedrijven op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren. Het VCA-certificaat is een verklaring dat de veiligheid in goede handen is.

Het in de wacht slepen van dit certificaat betekent dat opdrachtgevers er mogen op vertrouwen dat Syx Automations risicovol werk op een veilige manier uitvoert. Onafhankelijk onderzoek door een erkende certificatie-instelling heeft immers aangetoond dat Syx Automations een goed, adequaat veiligheidssysteem heeft dat voldoet aan minimale eisen en dat Syx Automations het systeem ook in de praktijk toepast, met goede resultaten. 

ERKENNINGSNUMMER: 11 1924

Download het certificaat

 

Duo