Basis

De module Basis bevat de centrale database van klanten/werknemers/artikelen. Elke ReCreateX-module is hieraan gekoppeld.

Klanten

Binnen de klantendatabase maken we een onderscheid tussen individuen/groepen/bedrijven.

Individuen

 • Eénmalige ingave van de persoonsgegevens.
  Vaste gegevens: naam, adres (mogelijkheid om te koppelen met stratendatabase), e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, gsm-nummer, geboortedatum, rijksregisternummer, rekeningnummer, ... 
  Voor rechtspersonen kan dit aangevuld worden met eventuele website, bedrijfsvorm, BTW- of ondernemingsnummer.
 • Beheer van interesses of mailcodes
 • Aanduiden van dokter
 • Mogelijkheid om meerdere telefoonnummers op te nemen
 • Het automatisch inlezen van gegevens via de elektronische identiteitskaart
 • Het bijhouden van de gezinssamenstelling
 • Overzichten van inschrijvingen/zaalreserveringen/gekochte tickets/gehuurd materiaal enz.
 • Mogelijkheid om bepaalde adressen op niet-actief te zetten (niet schrappen)
 • Mogelijkheid om klanten samen te voegen
 • Mogelijkheid tot export naar Access of Excel

Groepen

 • Eénmalige ingave van de groepsgegevens.
  Vaste gegevens: naam, adres, e-mail, telefoonnummer, …
 • Ingave van de contactpersonen met aanduiding van functie (voorzitter, penningmeester, enz.)
 • Ingave van clubgegevens (locaties, federaties, enz.)
 • Bijhouden van de leden

Artikelen

 • Aanduiden soort artikel (voorraadartikel, waarborgartikel, verhuurartikel, wachtlijstartikel, lesgroepartikel, enz.)
 • Registeren van actieve periodes, onderdelen, aankoopprijs, …
 • Toekennen van verschillende prijzen
 • Mogelijkheid om barcodes toe te kennen
 • Bijhouden van de voorraad met eventueel meerdere voorraadlocaties (via de voorraadmodule)

Werknemers

 • Opstellen planning werknemers/monitoren
 • Koppelen werknemers/monitoren aan zaalreserveringen, inschrijvingen of exposities
 • Bijhouden kassiergegevens, verlof, vaardigheden, diploma’s, contracten, beschikbaarheid
 • Prestatieoverzicht, planning, enz.

Fotogalerij: 

 • Basis
 • Basis
Duo