Leerlingenvolgsysteem

Het ReCreateX Leerlingenvolgsysteem is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de markt met als doel op een zeer eenvoudige en snelle manier leerlingen te monitoren, van inschrijving op de wachtlijst tot het behalen van diploma’s en certificaten. Gedurende dit traject kan gedetailleerde informatie worden bijgehouden. Denk hierbij aan aan- en afwezigheden en de behaalde lesresultaten per norm en niveau.

Inschrijven kan op locatie, desgewenst via de kassa, of door de klant zelf op Internet via de online inschrijvingsmodule.

Highlights

 • Beheer van wachtlijsten en lesgroepen
 • Beheer van lesscores
 • Verlengen van lesabonnementen
 • Verplaatsen van leerlingen naar een andere lesgroep (transfer)
 • Afdrukken van diploma’s
 • Fotoweergave van leerlingen
 • Bijhouden van aan- en afwezigheden
 • Mogelijkheid tot toevoegen van extra informatie per leerling
 • Mogelijkheid prioriteit toe te kennen bij inschrijving op wachtlijst
 • Grafisch kalenderoverzicht van de lessen in Outlookstijl
 • Gebruik van voorkeurlesgroepen mogelijk
 • Integratie met toegangscontrole. A.d.h.v. bezoekregistratie wordt een groene of rode bol weergegeven. Zo kan men nagaan of de leerling op de geselecteerde lesdatum al dan niet aanwezig was.
 • Werkplanning van instructeurs, gekoppeld aan lessen
 • Opvragen van transferhistoriek
 • Opvragen van leerlingenvolghistoriek: opvolgen van alle manipulaties van 1 of meerdere instructeurs binnen een bepaalde periode
 • Allerhande rapporten zijn beschikbaar: lijst deelnemers per lesgroep, lijst aanwezigen, lijst afwezigen, lijst prestaties per leerling, leerlingenvolglijst per niveau, lijst leskinderen per niveau, enzovoort.

De module is opgebouwd volgens de Nederlandse eigenschappen van het NPZ-NRZ, maar kan tevens voor iedere gewenste lesmethode worden gebruikt.  

Tablet - smartphone

Een perfecte aanvulling is de tablet of smartphone. De zweminstructeur kan met een tablet of smartphone aan de rand van het bad de behaalde resultaten van zijn leerlingen invoeren. Doordat alles live gebeurt, via een geïntegreerd draadloos netwerk, worden de administratieve taken van de instructeurs tot een minimum herleid. De gegevens worden automatisch en in real-time bijgewerkt in de centrale database zodat de instructeur na afloop van de les niets meer hoeft in te voeren.

De tablet of smartphone kunt u tevens gebruiken voor het afwaarderen van abonnementen en leskaarten en als extra mobiel kassapunt voor het opnemen van bestellingen in uw horecafaciliteit.

Online

Uw klanten hoeven zich niet meer te begeven naar het loket, maar kunnen zich ook thuis online inschrijven voor een wachtlijst of lesgroep.
Voor de financiële afhandeling via directe betaling is ReCreateX eenvoudig gekoppeld aan Ogone, één van de voornaamste Europese leveranciers van betalingsdiensten. Ook incasso en/of overschrijving/acceptgiro zijn mogelijk.

Tevens is het mogelijk de lesresultaten van de leerlingen online te publiceren via een koppeling met uw eigen website. Hier worden de resultaten op een grafische wijze weergegeven en wordt het inzichtelijk gemaakt waar de leerling goed op scoort en waar er nog aan gewerkt moet worden.
Ouders, familie of de leerlingen kunnen zelf inloggen via een eigen gebruikersnaam en paswoord. Op deze manier kunnen de vorderingen online gevolgd worden.

Fotogalerij: 

 • leerlingenvolgsoftware
Duo