Training

Opleiding

KMO PortefuilleIndien u graag een opleiding wenst te organiseren, kunt u steeds contact opnemen met de internal sales van Syx Automations. Opleidingen kunnen doorgaan in de opleidingslokalen van GANTNER of bij u ter plaatse indien u over de nodige infrastructuur beschikt.

Voor meer informatie, contacteer internal sales via e-mail internalsales@gantner.be of bel naar 0032 57 22 44 00. 

Infrastructuur

GANTNER beschikt over moderne opleidingslokalen, voorzien van alle benodigde audiovisuele apparatuur.

Duo